สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมติดตามการบริหารงานและการใช้โปรแกรมระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

>>>>>>วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการบริหารงานและการใช้โปรแกรมระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE SAFETY CENTER โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ ทั้ง 75 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการสมัครเข้าใช้งานในระบบบริหารมาตรฐานศูนย์ความปลอดภัยครบ 100 % และดำเนินการจัดตั้งศูนย์และผู้ดูแลระบบในคราวเดียวกัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3