โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ” กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ไฟล์ลิงค์นี้ รายละเอียดการประชุมวิชาการกระบวนทัศน์การขับเตลื่อนพัฒนาสุขภาพ

สุดสาคร รวดเร็ว