ผอ.สพม.34 เข้าพบ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าพบ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือจัดการศึกษาเตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา กับโรงเรียนในสังกัด สพม.34