สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี และมีศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล 44 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดจัดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 จังหวัดบุรีรัมย์