สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๑๕ โรงเรียน