รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017

รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017
1. แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2560
2. เปิดรับใบสมัคร 1 กันยายน 2560
3. ปิดรับใบสมัคร 30 กันยายน 2560
4. แจกโจทย์แบรนด์ 6 ตุลาคม 2560
5. ส่งผลงานรอบที่ 1 6 พฤศจิกายน 2560
6. ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ www.thictyouth.com 20 พฤศจิกายน 2560
7. เข้าร่วมค่ายเยาวชน ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 13-14-15 ธันวาคม 2560
8. ปรับปรุงผลงานและส่งผลงานรอบที่ 2 5 มกราคม 2560
9. ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล 26 มกราคม 2561 หรือ เอกสารรายละเอียดที่ลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/81667