สภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ

โรงเรียนสันกำแพง

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนตัวแทนสภานักเรียน ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโดยได้รับรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากผลงาน SKP RIGHTS Model นวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ภายใต้การดำเนินโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ณ โถงกลางห้องสัมมนา ชั้น B1 อาคารรัฐสภา โดยมีครูธีระยุทธ ไชยชนะ และครูสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นครูที่ปรึกษาและดูแลนักเรียนครั้งนี้