สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.สพม.ปัตตานี ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาส นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ และ นายประสิทธิ์ พิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี  ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑