คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว

เมื่อวันพฤสบดีที่ 29 กันยายน 2565    นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายเทพสถิต  อินาวัง  ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ,นางสำอาง  คำเสียง  ประธานเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง,,น.ส.อัญญ์นิตา  ต่อสกุล  ศึกษานืเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกวิทยฐานะ  และรักษาการ  เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ