ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อ.จัตุรัส กรณีเจ็บป่วย

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ มอบให้ นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าหน้าที่ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวนเงิน 3,000 บาท มอบให้กับครอบครัวเด็กชายศุภกฤษ บังทองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนฝาย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ