++ ท่านรองสุภาพ กาวิ เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยนา,บ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ++

<<    วันนี้    นายสุภาพ  กาวิ   รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑  เยี่ยมโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยนา ,บ้านห้วยต้นนุ่น   อ.ขุนยวม   จ.แม่ฮ่องสอน    เพื่อติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน  การดำเนินงานบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของผู้บริหาร  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน     การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

//พร้อมกันนี้ ท่านรองสุภาพ  กาวิ   ยังได้มอบกำลังใจให้กับผู้บริหารและ

คณะครูที่มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม  //นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ++   >>ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว//

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน