ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สะสมเสบียงบุญ 5 วัด 5 อำเภอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น

3 ตุลาคม 2565  นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และบุคลากร ร่วมทำบุญกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ลูกๆ นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดอำเภอตรอน และผู้ปกครอง ชุมชน คณะศรัทธาวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น  อำเภอตรอน ตามโครงการ “งดเหล้า เข้าพรรษา ทำบุญ 5 วัด 5 อำเภอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” ในกิจกรรม ทำบุญ 5 วัด 5 อำเภอ ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น อำเภอตรอน โดยมี นายอาคม สีพิมพ์สอ และ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม DLICT หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก สะสมเสบียงบุญร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่อำเภอตรอน โดยรวบรวมปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อจัดเป็นพุ่มปัจจัยถวายให้กับวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น เพื่อใช้ในกิจการสงฆ์และพัฒนาวัด นอกจากนี้ได้ร่วมไหว้พระ ตักบาตร รับศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ถวายจตุปัจจัยพร้อมภัตตาหารเช้าแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบ้านใหม่โพธ์เย็น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ลูกๆ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนจะได้ร่วมทำกิจกรรมสะสมบุญในช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นเสบียงบุญ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา ทำบุญ 5 วัด 5 อำเภอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” ครั้งที่ 5