ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test: NT)ของนักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และโรงเรียนอนุบาลวังดิน พร้อมกันนี้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านเหล่าวยาว และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดง และโรงเรียนบ้านแม่เทย ซึ่งในครั้งนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2และรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการทดสอบทุกสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562