ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมโครงการ“ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์”

10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ตามโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์” โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  ณ วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์”ในวันนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการที่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะผู้ร่วมทำบุญในวันนี้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในหน่วยราชการ มีโอกาสทำบุญ รักษาศีล และฟังธรรมในวันธรรมสวนะและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้พบปะประชาชน เรียนรู้ประเพณี ร่วมทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายลงพื้นที่ร่วมทำบุญกับวัดต่างๆ จำนวน 29 วัด ซึ่งตั้งอยู่ใน 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์