สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ 10 ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  และส่งตัวไปโรงเรียนที่เลือกบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 27 ราย ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2