สพป.เลย เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต ๒

วันพฤหัสบดีที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  จำนวน  ๖๐ คน  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานในองค์กรที่ประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒