นักเรียนทวิศึกษา ร.ร.ดงมะไฟวิทยาคม สพม.19 รับวุฒิ ปวช.กับ ว.เทคนิคหนองบัวลำภู

นักเรียนชั้น ม.6 หลักสูตรการจัดการเรียนร่วม (ทวิศึกษา) ตามนโยบายของรัฐบาล ของโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากน.ส.จันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.19