++แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนบ้านห้วยขาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2561 +++

^^^  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบนางนงค์คราญ บัวระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ โครงงานสู่อาชีพ “  Open House 2561”  ของโรงเรียนบ้านห้วยขาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นการแสดงผลงานการศึกษาของนักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อเผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับคณะครู  นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น  รวมทั้งท้องถิ่นใกล้เคียงได้ชมผลงานของนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านห้วยขาน  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยขาน    ++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  /ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน