สพป.กาญจนบุรี เขต 3 – ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทองสักการะ รัชกาลที่ 3

วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 07:00 น. คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3ทรงพระกรุณาต่อชาวเมืองกาญจนบุรีที่สำคัญ ทรงโปรดเกล้าสร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรี ทรงสร้างหลักเมืองและจารึกไว้ในแผ่นศิลาและแผ่นไม้สัก โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ปล.ข่าวภาคกลาง อยู่ตรงไหนครับ หาไม่เจอ