สพป.สิงห์บุรีจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี แต่ละกลุ่มงาน 6 กลุ่มได้นำเสนอดค้าโครงงานคุณธรรม ซึ่งมีคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกัน “ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย จิตอาสา” กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา : Color of Doc กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : เป็นระบบ หาพบง่าย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และหน่วยตรวจสอบภายใน : NICE and TIDY กลุ่มอำนวยการ : จิตอาสา พาสะอาด กลุ่มบุคคล : IMPRESS และกลุ่มนโยบายและแผน : ห้องสวยด้วยมือเรา สร้างพลัง อย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเจ้าภาพหลัก นำทีมโดย ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ และคณะ