สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KIDS

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลังคิดส์ พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีนักเรียนแกนนำโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด จำนวน 20 โรงเรียนๆ ละ 5 คน ครู 1 คน รวม 120 คน เข้ารับการกิจกรรม

นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวว่า จากปัญหาสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบถึงเด็กและเยาวชนในด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดค่ายในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต และเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กด้านอุปนิสัยที่ดีให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดจัดค่ายในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์