รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา

ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2565 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย นางยุพดี คลาดนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.กุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ น.ส.ดารณี สุขสมาธิจิต นักจิตวิทยา รร. ประจำ สพป.ตรัง เขต 1 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง และ สพม.จ.ตรัง เพื่อติดตามช่วยเหลือเด็กตกหล่น จำนวน ๒ ราย ซึ่งพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง ให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือจาก นายพรชัย คำนวณศิลป์ ผอ.รร.วัดควนวิเศษ และ นายอัฐพล หอวิชยกุล ผอ.รร.วัดนิคมประทีป ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น ป.๑ รร.วัดนิคมประทีป ทั้งนี้ สพป.ตรัง เขต ๑ เทศบาลนครตรัง และคณะติดตามฯ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับชุดนักเรียน ชุดพละ อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น และจะได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการสอบถาม พูดคุย และติดตามผลนั้น พบว่า นักเรียนมีความสุขและพร้อมปรับตัวกับการเข้าเรียนในระบบการศึกษา