+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการย้าย+++

^^^    วันนี้  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลรายเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครู  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครู  สังกัดสพฐ.  ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน