ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และร่วมประชุม “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”  ณ โรงแรมเอเชีย  แอร์พอร์ต  

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 น. ณ  โรงแรมเอเชีย  แอร์พอร์ท  จังหวัดปทุมธานี  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61  “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ เวลา 13.00 น.  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ สรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ” ระยะที่ 1    โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ