สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  มอบความช่วยเหลือ “ไฟไหม้บ้านพักครู”

วันที่  11 มีนาคม 2562.   เวลา 14.30 น.  นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วย นายศักดิ์สว่าง  สายโส รอง ผอ.สพป.ชย.1   และคณะ   ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินจาก กองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต  1  จำนวน 3,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่คุณครูนันทนา  วงษ์ดินดำ  ครูโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์   อ.หนองบัวแดง   ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้านพักครู  เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร  เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา