สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และนางลักขณา เสริมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเสัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา