ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ชื่นชมและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแม่ไม้มวยไทย

วันอังคารที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง  อำเภอผาขาว  ในโอกาสที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปะมวยไทยและทักษะมวยไทย สู่นานาชาติ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๒  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททักษะมวยไทย  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเหรียญรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท คีตะมวยไทย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ประเภทไหว้ครูมวยไทยทีม   โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้กล่าวให้โอวาทขอชื่นชมในผลงานและความสำเร็จของลูก ๆ นักเรียนทุกคน  ศิลปะมวยไทย หมายถึงท่าของการผสมผสาน การใช้ หมัด เท้า เข่า ศอกรุกและรับ  การจะใช้ศิลปะมวยไทย ได้อย่าง ชำนาญ จะต้อง ผ่านการฝึกฝน เบื้องต้น ในการใช้หมัด เท้า เข่าศอกแต่ละอย่าง ให้คล่องแคล่ว   ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นการแสดงศิลปะอย่างหนึ่ง มีการไหว้ครู  เป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวจากคนที่มาทำร้ายเราโดยเฉพาะผู้หญิง  และไม่ไปเบียดเบียน รังแกใครให้เดือดร้อน ยังสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นจากอันตรายได้ด้วย  สามารถสืบทอดส่งต่อไปยังรุ่นน้อง ๆ ได้  ที่สำคัญเมื่อฝึกแล้วต้องไม่ทิ้งการเรียน และอวยพรให้ลูก ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จ