ฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง สพม.ตาก และ สพป.ตาก เขต 1 รณรงค์ไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล

ส.ต.ต.ดร. นปดล นพเคราะห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นำโดย นายวินัย เมฆหมอก  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และร่วมรณรงค์ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเฝ้าระวังสถานการณ์การพนันบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยดำเนินการดังนี้

1.จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง ทั้งระดับเขตและระดับสถานศึกษา

2. เตรียมการประสานการปฏิบัติกับทีมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับของตนเอง

3. หากมีเหตุการณ์ที่มีการพนันบอลหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้รายงานตามลำดับชั้นทันที

4. ส่งเสริมกิจกรรมการดูฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์

5. แจ้งหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด

6.ฝ่ายเลขานุการและจัดทีมในการดำเนินการ

7.ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เป็นการเปิดทดลองใช้สนาม King power ของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อเตรียมเปิดให้บริการกับนักเรียน และประชาชน ในการส่งเสริมการออกกำลังใจ ใช้เวลาว่างในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป