เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มลำปลายมาศ ๔

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน           ในสังกัด กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย และโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ คือ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย และโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายไวพจน์ ตุพิมาย และนายกิติชัย ตุพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบของโรงเรียนทั้งสองโรงเรียน  (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)