สพม.39 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 11/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39