ชมรมวงออร์เคสตร้า “เลย’ จัดค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=8oC94Dt9OyE&feature=youtu.be

ชมรมวงออร์เคสตร้าจังหวัดเลย จัดค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน เพื่อเปิดสอนดนตรีสากลให้กับเยาวชนที่สนใจ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีนายประวิตร บุญประคอง ครูดนตรีสากล โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ประธานชมรมฯ  ดูแลอย่างใกล้ชิด ณ อาคารดนตรีรวมใจ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย