สพป.ตาก เขต 1 เปิดงาน Open House 2018 เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน Open House 2018 เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อ.เมือง จ.ตาก หลังจากนั้นได้ชมการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชมกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆ และอุดหนุนสินค้าต่างๆของโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า