จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

นายชลธี  ยังตรง ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนและมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 โดย นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มี นายสุบรรณ  ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี