ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑” จำนวน ๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ บ้านหัวลิง ตำบลอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพนม นอนา นักวิชาการศึกษา นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และคณะครู โรงเรียนเสนเสนศิริอนุสรณ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑” จำนวน ๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียน เด็กชายวรพล อาสาคติ อายุ ๑๕ ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกไฟช็อต โดยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)