ดร.วิเศษ พลอาจทัน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีลูกเสือกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์