สพป.ระยอง เขต ๒ : การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย  อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม”  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสุนทรภู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง