รองเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

วันที่   26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนโครงการนักเรียนบ้านไกลนักเรียนพักนอน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวม ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โดยมี ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และนางสาวนราพร ตาคำแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร สหกรณ์นักเรียนร้านกาแฟบ้านดินเทพศิรินทร์ล้านนา กิจกรรมธุรกิจจำลองขายอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ตามพระราชดำริฯ 2.เยี่ยมชมนิทรรศการเสด็จพระราชดำเนินฯ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ(อาคารทรงงาน) 3.เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ป.ป.ส. ไทยยูธลีค 2022/2023 โซนเชียงใหม่ (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) และ 4.เยี่ยมชมกิจกรรมค่ายเปิดโลกดาราศาสตร์และอวกาศ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาวิรัติ) โรงเรียนบ้านห้วยส้ม และโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ท่านรองเลขาฯ ได้ให้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และกล่าวชื่นชมคุณครูนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่หมายต่อไป

ภาพ/ข่าว : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่