ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนวัดช่องพราน

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ “กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๕ ณ โรงเรียนวัดช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี