สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๘ ราย

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๘ ราย โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ หลักในการดำรงตนให้เป็นข้าราชการที่ดี และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุทัยธานี เขต ๑