ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียนทั่วไป

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียนทั่วไป โดยมี ดร.ไพโรจน์  อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ภาพเพิ่มเติม https://bit.ly/3AYjDki