นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนพื้นที่ทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6