ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

+++++วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ที่เป็นงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็น ความขาดแคลน และความสำคัญตามคำขอของแต่ละโรงเรียน ณ อาคารเรือนสิมิลัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง   เรวดี…ภาพ / ข่าว