ร.ร.โนนสังวิทยาคาร สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 48 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 48 ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ห่างไกล ยาเสพติด ของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนายสำเนา​ เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร บุคลากร คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

…………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางสาววนัสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพม.ลยนภ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ลยนภ /รายงาน