สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพแข็งแรง เป็นการสร้างความรักความสามัคคีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

วันที่  30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรในการร่วมกิจกรรมร่วมกัน เป็นองค์กรคุณธรรม ทุกวันพุธ ณ สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต