รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ชัยภูมิ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 (สพป. ชัยภูมิ เขต 1) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ.)  พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ,นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหาร สพฐ. นำโดยนายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมมอบนโยบายฯ  และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวต้อนรับ  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  กล่าวรายงานการจัดงานนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานฯ มี ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,  ผอ.สพม.ชัยภูมิ, นายก อบจ. ชัยภูมิ, ศึกษาธิการจังหวัด, ผอ.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ, ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ, นายกเทศบาลเมืองชัยภูมิ, รอง ผอ.กศน. , ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1, 2, 3 และสพม.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมฯ มี นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ, นายอร่าม  โล่ห์วีระ นายก อบจ. ชัยภูมิ, นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัด, นายสมเกียรติ  แถวไธสง ผอ.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ, นายประสิทธิ์  ทองรัศมี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ, นางสาวหลิงฟ้า  ขันติรัตน์ รอง ผอ.กศน. , ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1, 2, 3 และสพม.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมฯ

โดยมีจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 15 โรงเรียน, นิทรรศการ Best Practices ของสพป.ชัยภูมิ เขต 1 “ทักษะอาชีพ/Coding”, สพป.ชัยภูมิ เขต 2 “บริษัทสร้างการดี,  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”, สพป.ชัยภูมิ เขต 3 “ห้องเรียนไร้กำแพง”, สพม.ชัยภูมิ “MEP (math project) , AFS, HCEC” และอาชีวะ“งานเชื่อมโลหะ/เสื่อลายมัดหมี่”