+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมวางแผนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 +++

 ^^วันพฤหัสบดี  ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในระดับภูมิภาค ณ จังหวัดน่าน ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตกรรม ความรู้ทางวิชาการ และด้านเทคโนโลยี อีกทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

 / /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน