+++การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 +++

^^  วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.  นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

/ /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน