รมว.ศธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน กาฬสินธุ์ เขต 3 ส่งมอบบ้านนักเรียน “คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสการมอบบ้านนักเรียน “คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.” โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการส่งมอบ พร้อมด้วยนายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาพสินธุ์ เขต 3 รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ส่วนราชการในท้องที่อำเภอนามน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา และชาวบ้านใกล้เคียง เข้าร่วม ณ บ้านสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยนางสาวตรีนุช ได้กล่าวภายหลังการมอบบ้านว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความเป็นห่วงเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน จึงมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้คุณครูที่ลงไปเยี่ยมบ้านได้เห็นถึงความเดือดร้อน และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน เพราะความเป็นครูและผู้บริหารการศึกษา นอกจากจะดูแลเรื่องการจัดการศึกษาแล้วยังต้องดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการเดินทางของเด็กด้วย ที่สำคัญจิตวิญญาณของความเป็นครูเมื่อเห็นความยากลำบากของลูกหลานก็ต้องเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ อย่างเช่นที่ สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมกันระดมเงินมาสร้างบ้านให้เด็กที่มีความยากลำบากได้มีที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่วันนี้ได้ทำให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของน้องๆ รวมถึงหน่วยงานอาชีวศึกษาที่นำนักเรียน นักศึกษา มาเป็นจิตอาสาช่วยสร้างบ้าน ทำให้น้องๆ ที่มีความยากลำบากได้ผ่อนคลายความเดือดร้อนได้ และมีความสุขกับการเรียนหนังสือได้อย่างสมวัย

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง และเพื่อเป็นการดำเนินงานที่สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในด้านมาตรการความปลอดภัย (MOE Safety Center) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน โดยการดำเนินการสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ส่วนราชการในท้องที่อำเภอนามน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคเงินสมทบสร้างบ้านนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน ได้คัดเลือกเด็กหญิงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน เป็นเด็กหญิงครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง บิดามารดาป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นปกติ ซึ่งควรให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ให้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้