“ตรีนุช” นำทีม ศธ. – สพฐ. เยี่ยมชมชัยภูมิ เขต 1 ปลูกปัญญาภาษาอังกฤษให้นักเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารของ ศธ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามการทำงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษ ที่เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยชมรม HIC ELS เสริมทักษะทางภาษาเพื่อสังคมไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด ศธ. ของจังหวัดชัยภูมิ ร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมติดตามการทำงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทุกภาคส่วนได้นำมาแสดงผลงานในวันนี้ โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ตนได้เห็นถึงความพยายาม ความมุ่งมั่นที่ทุกท่านนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้จนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของท่านจะส่งผลต่อนักเรียน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมแห่งโลกอนาคตอย่างมีความสุข และตนจะให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

“ขอชื่นชมและขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 รวมถึงชมรม HIC ELS เสริมทักษะทางภาษาเพื่อสังคมไทย และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ นักเรียนของเรา เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และพร้อมขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต” รมว.ศธ. กล่าว

ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีความตระหนักถึงปัญหาของการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้ร่วมมือกับชมรม HIC ELS เสริมทักษะทางภาษาเพื่อสังคมไทย ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยในช่วงอายุ 5 – 17 ปี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ชมรม HIC ELS เสริมทักษะทางภาษาเพื่อสังคมไทย ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนในโรงเรียนนำร่องของจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ MY JOURNAL เป็นสื่อในการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน และยังให้โอกาสนักเรียนในโครงการของโรงเรียนนำร่องได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับคุณครูจากประเทศสิงคโปร์ผ่านระบบออนไลน์ และให้คุณครูของประเทศไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจัดสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้น ชมรม HIC ELS เสริมทักษะทางภาษาเพื่อสังคมไทย ยังได้จัดจูเนียร์ หรือผู้ช่วยสอนกิจกรรมพิเศษนอกตำราไปช่วยจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนนำร่องที่ขาดแคลนครู ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 เดือน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ ตระหนักเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโลกแห่งอนาคตใหม่ ในศตวรรษที่ 21 นี้ และในวันนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษของชมรม HIC ELS เสริมทักษะทางภาษาเพื่อสังคมไทย ได้มาแสดงผลงาน ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ที่บ่งบอกให้เห็นความก้าวหน้าและตระหนักรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการว่า ภาษาอังกฤษเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต