สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ประธานที่ปรึกษา รมว.ศธ. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 เขต ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและเปิดนิทรรศการโครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษของชมรม How I Care(HIC) ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวต้อนรับ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน ในการนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม,คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต,โรงเรียนซับมงคลวิทยาและโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ได้ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานการจัดบูทนิทรรศการ ซึ่งกิจกรรมนำเสนอได้รับความชื่นชมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ